O nas ste povedali

Postopki pri prodaji nepremičnin

Na podlagi prve pozitivne izkušnje pri sodelovanju z agencijo pred desetimi leti se na agencijo obračam vedno, ko imam opravka z nepremičninami. V zadnji desetih letih je za nas korektno izpeljala že šest postopkov v zvezi z nepremičninami (nakupe, prodaje, dedovanje, vpise v zemljiško knjigo). Vedno v naše zadovoljstvo. Renata V