O nas ste povedali

Najem nepremičnine

Moja (najina) izkušnja: "Vse naredim sam", "Sam najbolje vem in znam" ter "sam svoj mojster" so globoko zakoreninjene "vrednote" Slovencev, ki pa gredo pogosto v škodo nas in ljudi okoli nas. To ugotavljam čedalje bolj, predvsem, ker potujem po svetu in dobivam bolj celostno podobo ustroja človeštva. Človek se mora povezovati s sočlovekom in to počne že od vsega začetka na vseh nivojih. Izbrati (se ne ustrašiti) nepremičninskega posrednika je zato lahko v našo korist, naša prednost pred drugimi in naša varnost. Podjetje Nepremičnine Plus, z Ireno Horozovič in Vesno Levstek na čelu, je apoteoza le tega. Povezovanje z njimi ni samo formalno in materialno, je tudi duhovno in energijsko. Imajo pravi, (morda celo netipični) pristop, s storitvijo pa sem (sva bila) 100% zadovoljna. Če bom še kdaj potreboval njihovo uslugo, se bom zagotovo vrnil na njihov naslov. Z veseljem tudi finančno vrednotim njihovo delo, skrb in odgovornost do stranke. Jan & Tina (September 2014)

posrednik: Vesna Levstek