O nas ste povedali

Nakup z namenom oddaje

Spoštovana gospa Vesna Levstek Po našem končanem nakupu stanovanja, se čutim dolžnega, da se Vam in vašim sodelavcem, še enkrat zahvalim za hitro in uspešno opravljeno delo. Poudariti moram, da sem bil prijetno presenečen nad vašim profesionalnim odnosom, pri čemer mislim predvsem na skrbnost, da so bila vsa potrebna opravila narejena pravilno in pravočasno. To vaše delo, se je še enkrat potrdilo, ko smo kupljeno stanovanje oddali v najem in to po, mojem prepričanju v zadovoljstvo mene kot najemodajalca kot tudi najemojemalca. Še enkrat HVALA LEPA in lepo pozdravljeni! Filipič (avgust 2015)

posrednik: Vesna Levstek