S pravnico in lastnico nepremičninske družbe o nepremičninah na Ljubljana TV

17.04.2021 / Vesna Levstek
o postopkih po tem, ko sklenemo prodajno pogodbo

-          Kako po sklenitvi dogovora o nakupu nepremičnine zavarovati izvedbo posla (predznamba, zaznamba, zavarovanje nepremičnine)

-          Koga obvestiti o menjavi lastništva (dobavitelji, upravnik, Občina – NUSZ)

-          Kdo plačuje davke in kakšni so. Kaj pa drugi stroški (izbrisi hipotek, služnosti, vknjižba lastninske pravice)?

-          Kaj v vseh teh postopkih lahko pričakujemo od nepremičninskega posrednika?

 

v pogodvorni oddaji o nepremičninah na Ljubljana TV  https://www.youtube.com/watch?v=FffN5LMBTHY